Allmänna regler.
Dessa medlemsvillkor gäller från och med 2008-09-01.

Som medlem på Uppdragsformedling.se måste du registrera korrekta kontaktuppgifter.
Detta innebär korrekt hemadress alternativt företagsadress, namn, telefonnummer och annan begärd information i registringsflödena. Som privatperson kan du sedan välja att dölja viss information i din medlemsprofil eller annons. Det är inte tillåtet att lägga in kontaktinformation i annonsens beskrivningsfält. Med kontaktinformation avses telefonnummer, e-postadress, webbadresser eller annan liknande information.

Tjänster som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka stötande är ej tillåtna.
Inte heller är det tillåtet att länka till andra internetsidor med sådant innehåll.

Du måste följa svensk lag när du använder uppdragsförmedlingen.se
Det innebär t.ex. att andra aktiviteter som hets mot folkgrupp, att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan från vår sida.

Alla försök till datorintrång på uppdragsförmedligen.se kommer att polisanmälas
Det är tex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.


Allmänna regler användandet av uppdragsförmedligen.se

Dessa medlemsvillkor gäller från och med 2008-09-01.

uppdragsförmedligen.se påtar sig inte något ansvar för de fel eller brister denna webbplats kan innehålla.
uppdragsförmedligen.se ansvarar inte för innehåll på andra webbplatser som vi länkar till eller informerar om.
Inte heller ansvarar uppdragsförmedligen.se för produkter eller tjänster som erbjuds på uppdragsförmedligen.se av någon annan.

För områden på uppdragsförmedligen.se där användare har möjlighet att kommunicera och lägga upp eget material hos oss gäller att varje användare ansvarar för det material som kommuniceras eller läggs upp.

Allt material på uppdragsförmedligen.se skall bedömas enligt svenska lagar. Användare utanför Sverige ansvarar själv för att användandet är förenligt med lokala regler och lagar.

uppdragsförmedligen.se ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av uppdragsförmedligen.se eller webbplatser som uppdragsförmedligen.se länkar till eller informerar om, eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftsstörningar. Besökare som noterar olagligt eller stötande material på uppdragsförmedligen.se kan anmäla detta till abuse@uppdragsformedligen.se.

Vi kan heller inte garantera att Webbplatsen alltid fungerar. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell medlemsavgift eller utbetalning av annan ersättning då sker.

uppdragsförmedligen.se strävar efter att Webbplatsen skall vara fri från virus, men kan tyvärr inte garantera detta. Användningen sker alltså på eget ansvar och på egen risk. Använd alltid ditt eget antivirusprogram och scanna efter virus innan du börjar använda Webbplatsen.

uppdragsförmedligen.se har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar "offentligt" på uppdragsförmedligen.se i samband med marknadsföring av webbplatsen utan skyldighet att betala ersättning.

Vill du inte längre vara medlem på sidan finns en automatisk funktion för detta. När den väl är aktiverad och du har bekräftat att avsluta ditt medlemskap så försvinner ditt konto samt alla tillhörande uppgifter.

Medlem till uppdragsförmedligen.se får inte sända meddelanden eller inhava bilder med följande innehåll:
1. upphovsrättskyddat material
2. företagshemligheter
3. annans skyddade varumärke, firma eller annat kännetecken annat än i debattsyfte
4. förtalande eller förolämpande uppgifter om annan
5. uppviglande uppgifter eller hets mot folkgrupp
6. länkar till eller barnpornografiska bilder eller pornografiskt material
7. länkar till eller bilder innehållande olaga våldsskildring
8. annans personnummer, eller andra identitetsuppgifter
9. störa andra medlemmar eller skicka meddelanden till medlem som avböjt detta
10. bilder på person/personer där personen/personerna inte har gett sin tillåtelse till att kortet publiceras här.

Medlem som inte följer dessa regler kan omedelbart avstängas och meddelanden med innehåll som inte överensstämmer med dessa regler kommer att avlägsnas. uppdragsförmedligen.se äger också rätt att omedelbart avstänga en medlem som uppträder på ett sätt som uppdragsförmedligen.se avilkornser vara störande. Vanligt är dock att en varning ges innan vi stänger av en medlem.

Du har ingen rätt att använda uppdragsförmedligen.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt.
Vid sådan förseelse kan uppdragsförmedligen.se yrka på skadestånd. Du får inte heller använda uppdragsförmedligen.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev. uppdragsförmedligen.se förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av användare som vi känner vara stötande, förstör den sköna stämningen eller som bara inte har här att göra. Som medlem måste du även acceptera att din info lagras i databasregister och att vissa delar av din information kommer att publiceras på Internet om inte annat anges.

Rätten att "ladda upp" material begränsas till bilder av följande format: JPEG (JPG) och GIF.

Varje medlem ansvarar för att sin presentation av tjänsten, mail mm. samt sina egna bilder. Om olämpliga bilder återfinns, stängs personen i fråga ovillkorligen av.

I fråga om åtal ansvarar medlem i fråga själv över sina bilder.
Vid klagomål om olämpliga bilder hos medlemmar på uppdragsförmedligen.se tas dessa ovillkorligen bort om medlemmen i fråga inte själv gör detta.

uppdragsförmedligen.se har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på uppdragsförmedligen.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut.
Vi uppmanar användarna att gå in på allmänna villkor då och då för att se om ev. ändringar gjorts.

 

One of the newer dressy models I omega replica sale saw at Baselworld 2016 that impressed me was replica watches sale the Eterna Gent collection. With a simple name and a lot of rolex replica uk styles, these under-$2,000 or even under-$1,000 models should be something you rolex replica sale take a close look at if you want a watch of this type. Swiss Eterna produces at panerai replica sale least three types of watches. Models with their in-house movements, models fake tag heuer with base Swiss mechanical watches, and then also panerai replica sale models with Swiss quartz cartier replica sale movements.